wtorek, 14 sierpnia 2012

BOLI

Boli, kiedy z bezmyślności lub pazerności zabija się piękno tego kraju.
Nie mogę się pogodzić, że ktoś dobrowolnie chce zrobić coś tak niszczącego, bez szacunku dla piękna zastanego i bez troski o przyszłe pokolenia.
Kiedyś sadzono drzewa dla wnuków. Dziś liczy się tu i teraz, wielkie "ja" - kosztem innych, którzy starają się postępować właściwie.
Straszne, bo może bardzo prędko zniknąć cały spokój mojego wymarzonego kawałka ziemi, który na mnie czeka...

Wiatraki Lelów

Swoją opinię można przesłać na:
http://lelow.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=289:opinia-3&catid=30&Itemid=309

Poniżej tekst zaczerpnięty z: http://www.wiatrakilelow.fora.pl/

ELEKTROWNIE WIATROWE SĄ NIEBEZPIECZNE!!! 
1. Zysk z elektrowni wiatrowej nie jest tak wysoki jak twierdzą urzędnicy gminy Lelów. Podatek który wpłynie do budżetu gminy stanowi zaledwie 2% wartości części budowlanej wiatraka (fundamentu, masztu i linii kablowych). Wartość części budowlanej wiatraka to 10% wartości całego wiatraka. Więc 2% podatek jest naliczony tylko od tych 10%. Podatek od wiatraka o mocy 3MW będzie wynosił 36 tys. zł na rok. 
2. W przypadku dzierżawy ziemi pod elektrownie płatnikiem podatku od nieruchomości jest właściciel gruntu, a nie dzierżawca (właściciel elektrowni). Czyli od wiatraka o mocy 3MW podatek w wysokości 36 tys. zł na rok zapłaci według obowiązującego prawa właściciel gruntu na którym znajduje się wiatrak. 
3. Gmina Lelów znajduje się w 4 strefie wiatrowej czyli w obszarze o zbyt słabym działaniu wiatrów. Z tego względu praca wiatraka będzie nieopłacalna. 
4. W Europie Zachodniej (Niemcy, Dania, Austria) demontowane są przestarzałe wiatraki, następnie są one konserwowane, malowane i instalowane w Polsce, Litwie i Czechach. Firmy które budują w Polsce fermy wiatrowe w celu obniżenia kosztów budowy i zwiększenia własnych zysków bardzo często montują używane turbiny wiatrowe. 
5. W chwili obecnej na Zachodzie stawia się na inne źródła energii odnawialnej np. nowoczesne elektrownie i elektrociepłownie zasilane węglem i biomasą (słoma, siano, drewno) oraz bardzo wydajne elektrownie wodne które w przeciwieństwie do wiatraków nie wymagają wspomagania prądem. 
6. Mieszkańcy nie będą mieli żadnych zysków z elektrowni wiatrowych. Inwestorom chodzi tylko i wyłącznie o wyłudzenie dotacji z UE. Mieszkańcy nie znajdą zatrudnienia przy budowie ferm wiatrowych ponieważ firmy posiadają własne wykwalifikowane ekipy do montażu ferm. 
7. Wiatraki emitują szkodliwy hałas, który prowadzi do trwałego uszkodzenia słuchu. W Czechach minimalna odległość od zabudowań wynosi 3km. Na terenie gminy Lelów wiatraki staną w odległości 500 metrów od zabudowań 
 8. Wiatraki emitują infradźwięki – są to dźwięki niesłyszalne, poniżej 20 Hz ale bardzo szkodliwe gdyż potrafią wprawić w drgania ludzkie organy wewnętrzne np. serce, wątrobę, nerki. W skrajnych przypadkach potrafią je nawet urwać. Infradźwięki są używane w tzw. broni akustycznej (a nie służą do leczenia jak to powiedział przedstawiciel firmy Conerga Zdzisław K.). Im więcej wiatraków tym mocniejsze działanie infradźwięków. Rozchodzą się one na odległość 10km i przenikają bez tłumienia przez każda przeszkodę. Nawet we własnych domach nie będziemy bezpieczni. 
9. Wiatraki powodują migotanie światła w domach ponieważ produkują prąd złej jakości o dużych wahaniach napięcia. Zjawisko to powoduje po pewnym czasie tzw. chorobę epileptyczną. Migotanie światła oddziałuje na podświadomość wywołując złe samopoczucie, zmęczenie i trudności w koncentracji. 
 10. Odbijające się promienie słoneczne od łopat wiatraka powodują tzw. ,,efekt disco’’, który prowadzi do bardzo złego samopoczucia psychicznego i obciąża wzrok. 
 11. Śmigła wiatraka zabijają ptaki i nietoperze oraz odstraszają zwierzęta dzikie i domowe. Zanotowano liczne przypadki padnięcia zwierząt gospodarskich (krowy, świnie), które są wrażliwe na działanie infradźwięków. 
12. Przy dużej koncentracji farm wiatrowych może nastąpić lokalna zmiana klimatu. Temperatura wzrasta średnio o 1,5 do 2°C a prędkość wiatru zwiększa się. Powoduje to wysuszenie gleby oraz jej erozję w okolicach farmy wiatrowej. 
13. Wiatraki szpecą krajobraz, zabudowania i grunty wokół nich tracą na wartości (nawet o 50%) i trudno je sprzedać. W sąsiedztwie wiatraków gmina nie wyda zezwolenia na żadną budowę. Może się okazać w przyszłości, że w całej wsi na zawsze zostanie zablokowana możliwość budowy obiektów mieszkalnych i gospodarczych. 
 14. Wiatraki zakłócają odbiór telewizji, radia i telefonii komórkowej. 
15. Wiatraki są bardzo awaryjne, przyciągają pioruny. Zimą łopaty wiatraka ulegają oblodzeniu a spadające odłamy lodu potrafią nawet zabić człowieka. Oderwana łopata wirnika może lecieć na odległość 900 metrów. 
 16. Prąd wytworzony na fermie wiatrakowej jest 3 razy droższy niż wytworzony w elektrowni konwencjonalnej. Wiatraki muszą być wspomagane prądem a ich sprawność jest bardzo niska i wynosi od 10 do 14 %. W Niemczech obliczono, że do 2015 r ceny energii elektrycznej wzrosną od 2 do 2,5 razy w związku z ze wzrostem udziału energii wiatrowej. W Polsce będzie podobnie jeśli będziemy używać energii z farm wiatrowych. 
17. Elektrownie wiatrowe funkcjonują w Polsce tylko dzięki olbrzymim dotacją. Inwestorzy mogą dostać zwrot kosztów związanych z budową farmy wiatrowej do 75%. Unia Europejska narzuca nam na siłę elektrownie wiatrowe tymczasem sami szukają innych sposobów pozyskania energii. 
18. Podsumowując elektrownia wiatrowa na terenie gminy Lelów pogorszy jakość naszego życia, będzie negatywnie oddziaływać na ludzi i zwierzęta. A po zakończeniu jej eksploatacji będzie stanowiła jeszcze większe zagrożenie. 
 NIE DAJMY SOBĄ MANIPULOWAĆ LUDZIOM KTÓRYM ZALEŻY WYŁĄCZNIE NA WŁASNYM ZYSKU. 
Umieszczone w ulotce informacje na temat szkodliwego działania wiatraków zostały zaczerpnięte z: ,,Uzupełniony bilans zysków i strat związanych z usytuowaniem elektrowni wiatrowych w gminach Bystrzyca Kłodzka i Międzylesie’’ autorstwa prof. dr hab. inż. A. Janiak, dr inż. H. Wojciechowski, reportaż tvn farma wiatrowa w Margoninie, prof. Jurkiewicz – Wykład – wpływ elektrowni wiatrowych na zdrowie ludzi.
    

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz